Thai Restauranger i Stockholm – Även Take Away | Catering | Beställ Online

Bakgrund: fullmoonwok.se förmedlar beställningar av rätter samt dryck från beställaren (vidare kallad ”kunden”) till en av kunden vald restaurang inom kedjan Fullmoon Wok Thai Restaurang. Respektive restaurant har specifika öppettider och kan även särskilja sig i form av olika möjligheter för att äta på plats och avhämtning. När order har lagts ansvarar den valda restaurangen för att ordern behandlas. Fullmoonwok.se arbetar kontinuerligt med att förebygga eventuell driftstörning, men kan inte ansvara för fördröjningar eller utebliven beställning till följd av tekniska problem.

Skydd av personuppgifter – PUL/GDPR
I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Fullmoonwok.se lagrar all information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna vidhålla en trygg och funktionell tjänst.

Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall oss per mejl. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se vår privacy policy).

Från den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) av GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR gäller inom hela EU och slår fast reglerna för all form av behandling av information som kan knytas till en person, och är till för att skydda rätten till ditt privatliv.
Den stora skillnaden mellan GDPR och PUL är att ett företag inte längre kan äga en uppgift, utan enbart låna den. GDPR förstärker integritetsskyddet för dig som kund. Du har rätt till att veta vilken data som är sparad och har även rätt till att bli bortglömd.

Vid beställning lämnas uppgifter kopplade till order ut till berördFullmoon Wok Thai Restaurang restaurang, utöver det är dina uppgifter i ett slutet system och lämnas inte ut till tredje part.

I enighet med GDPR är även ett dataskyddsombud utsett, kontaktuppgifter följer nedan:

Beställning
All personinformation som anges i beställningsformuläret ska vara korrekt och tillhöra den som beställer produkterna. Vi ansvarar inte för utebliven order till följd av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret.

Produkter
Fullmoonwok.se är ständigt uppdaterad med uppgifter om produkter och ingredienser/allergener. Var uppmärksam på att innehåll kan ändras och att ett produktnamn inte per automatik innebär samma produktkomponenter. Vi reserverar oss för felskrivning och att vissa produkter kan vara slut i lager om råvaror saknas eller leverans från distributör har uteblivit. Den av kunden valda restaurangen ansvarar själv för att meddela kunden om detta och erbjuda ett alternativ.

Betalning
Samtliga beställningar via fullmoonwok.se är bindande. Angivna priser är inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12 % och för eventuella övriga produkter är momsen 25 %. Betalning sker via betalkort (VISA, Mastercard).

Ångerrätt
Vid beställning av varor som snabbt kan försämras, såsom livsmedel, gäller ingen ångerrätt.

Missbruk
Vi lagrar IP-adresser och annan värdefull information, såsom Internetleverantör, för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på fullmoonwok.se.

Villkorsändringar
Fullmoonwok.se kan komma och har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Information om ändring meddelas via webbplatsen minst en vecka innan tillämpning. Genom att fortsätta att nyttja våra tjänster efter ändrade villkor godkänner du ändringen.

Kontaktuppgifter
Thai Cafe Normi AB, 556935-0134. Kontakt sker via info@fullmoonwok.se

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer